2012-06-09 19:36 #0 av: Jess89

Det finns otroligt många i världen som har fått växa upp med missbrukare. Jag hoppas att detta kan ge berörda lite tips och råd.

Inget barn i världen förtjänar att växa upp med alkoholiserade föräldrar. Tyvärr är det allt för många i världen som ändå gör det i dagens samhälle. Det kan se olika ut i familjerna, här nedan hittar ni de vanligaste faktorerna som spelar roll inom missbruksproblmatik:

- Hur långt missbrukaren har kommit i sitt beroende.
- Familjens sätt att hantera livet
- Hur bra kontakt man har med t.ex. familj, släkt, skola och vänner
- Sammanhållningen i familjen
- Familjens ekonomi (föräldern/föräldrarnas inkomst)

Missbruksfamiljen lever ofta i ett kaos av känslor såsom pinsamheter, skam, ilska och frustration. Osäkerheten ökar ju längre missbruket pågår, då missbrukaren blir mer och mer svår att lita på. Ekonomin riskerar att hamna i botten vilket leder till misär i slutändan.

I en familj med missbrukare är en positiv, trygg och känslomässig gemenskap ofta en bristvara. Utmärkande drag är istället ständiga motsättningar, otrygghet, tvivel och misstro. Ju längre tid missbrukaren lyckas komma undan med sitt missbruk, desto mer försöker de anhöriga skydda honom/henne. Det blir familjens hemlighet, de vill inte att folk ska få reda på den mörka hemligheten som pågår bakom stängda dörrar.

Vardagslivet kännetecknas av stress och rädsla för att oförutsägbara saker ska ske. Familjesystemet kännetecknas även av att det skapas roller inom familjen för att skapa en ordning och för att försöka lösa kaoset som är. Det finns oskrivna regler i dessa familjer, regler som inte får ifrågasättas: tystnad, förnekelse och isolering. Barn som har en sådan här uppväxt tror att det är ett normalt sätt att leva på.

Barn är en mycket utsatt grupp eftersom de behöver vuxna och är så sårbara. Därför är det viktigt att vi lyssnar på dessa signaler som de kan visa:

- Somatiska: onormal längd- och viktkurva, huvudvärk, buksmärtor, hjärtsmärta, trötthet och kränkning.
- Psykiatriska: ångest, nedstämdhet, svårigheter med att sova, matproblem
- Psykologiska/pedagogiska: problem med andra barn eller vuxna, problem i skolan trots att de är normalbegåvade.
- Beteende:
aggressiv, brottsligt beteende, rastlöshet, alkohol/narkotikamissbruk.

Ett barn som lever i en missbruksfamilj lever ständigt med oro, otrygghet, ångest, besvikelser, lögner och rädsla för att saker plötsligt ska hända.
Barn lär sig väldigt fort att ta på sig vuxenrollen och ta över sysslor som de vuxna ska göra. Det kan vara att städa, laga mat eller ta hand om sina syskon. Detta medför att den beroende kan fortsätta med sitt beroende.

I en missbrukarfamilj får man lära sig att man får hålla inne med sina känslor (varken tala om eller visa). Det här gör att barnet till slut känner sig värdelöst.

Källa: http://web4health.info/sv/answers/add-children-effects.htm

Foto: Flickr US National Archives.