2012-06-18 19:59 #0 av: Jess89

Kvinnor tål mindre än män och det är nog de flesta medvetna om. Här får ni läsa mer om kvinnor och alkohol.

Kvinnor tål alkohol mindre alkohol än vad män gör. Anledningen till detta är att kvinnor har mer fett än vatten i kroppen. Alkohol kan lösas upp med vatten och därför blir halten mindre i en mans kropp som har mer vatten i kroppen. Det kvinnliga hormonet östrogen som finns hos en kvinna ökar risken för alkoholskador. Det finns studier som visar att män förbränner större delen av alkoholen i magsäcken, och får en lägre koncentration i kroppens övriga organ.

En kvinna känner stor skuld och skam. Kvinnan dricker ofta själv och i hemlighet, som skapar en ensamhet och en negativ syn på henne själv.

Samhället är väldigt kritiska till kvinnan med alkoholproblem.
En kvinna med alkoholproblem blir ofta lämnade av sin partner.
Som kvinna är man ängslig över att förlora sina barn, man dricker när de har gått och lagt sig. De vågor inte söka hjälp öppet.

Kvinnor som dricker blir väldigt ofta sexuellt utnyttjade och blir utsatta för våld. Större delen av kvinnorna använder gärna bensodiazepiner, som är ett lugnande medel. Ofta kan detta leda till ett beroende som är svårare att ta sig ur sitt alkoholsberoende.

Källa: http://www.annawingren.com/Kvinnorochalkohol.htm

Foto: Flikr