2012-07-09 01:53 #0 av: Jess89

Här i Sverige hör fylla och våld ihop. Ju mer alkohol folk dricker ju mer våld uppstår.

Människor som har problem med att hantera sitt humör som nykter, får stora problem när de har druckit alkohol. När alkoholen kommer in i kroppen släpper spärrar och det är helt enkelt lättare att göra saker som man inte skulle gjort nykter. Alltså kan folk som är våldsamma innan bli mycket våldsammare med alkohol i kroppen.
Alkohol är inte anledningen till våld men en stor bidragande orsak.

I Sverige har vi tillgång till mycket alkohol och detta gör att man kan dricka mycket. Följden av drickandet blir att det blir mer våld i samhället. Hälften av alla brott som är polisanmälda har ett samband med alkohol. Finland har ett starkare samband mellan alkohol och våld än Sverige. Alltså är kopplingen olika stark i olika länder.

Självklart finns det massor våldsbrott som begås utan att alkohol är inblandat och omvänt. Finns folk som dricker utan att ta till våld. Alkoholen är inte en anledning till våld, det är mycket annat som spelar in.

När en människa får in alkohol i kroppen påverkas den och förmågan att uppfatta världen blir svårare.

Du blir sämre på att:

- Komma ihåg saker
- Styra sina muskler
- Använda ditt omdömme
- Lösa beskymmer
- Tänka förståndigt
- Reaktionsförmågan försämras
- Talet blir sämre (sluddrigt)
- Svårt att göra flera saker
- Du får tunnelseende

Omgivningseffekter

För de som dricker blir varseblivningen (Psykologisk term som planerar nervimpulsernas känsla från sinnena på ett stimulus) sämre men hur vi upplever effekterna och hur vi uppför oss beror på hur mycket förvätningar vi har. Vår egen och umgängets. Detta har visats genom forskning.

Om det är så att du dricker i någon miljö där du känner dig hotfull reagerar du negativt. Om omgivningen räknar med att du ska bli våldsam när du dricker ökar chansen att du blir våldsam. I vissa  killargäng kan våldtendenserna förstärknas genom att de är macho. På landsbygden i Sverige var det självklart att man som man drack alkohol och slogs. Om du vänder dig till en trygg miljö så är det större chans att du är lugn när du dricker. Genom att vara i en trygg miljö minskar chansen för bråk.

Samhället och situationen spelar stor roll på hur effekterna blir om man dricker alkhol. Män som dricker blir mer våldsamma än kvinnor.

Man kan se tydliga samband mellan alkoholiserade män och våld mot kvinnor. Det innebär inte att alla som är våldsamma mot sin partner är missbrukare eller druckit när de brukat våldet. En del män dricker för att kunna använda våld, som de tror sig slippa följderna av. Alkohol gör att män slår oftare och mer brutalt.

Kvinnomisshandel finns både där folk dricker mycket och där folk dricker mindre.

När man hittar ett samanhang mellan alkohol och våld finns det olika teorier om vad orsaken kan vara. Förr i tiden ansåg forskare att det var alkoholens fysiska effekter som gjorde folk arga. Idag påstår experter att det inte stämmer. Alkolhrelaterade våldet är mer komplicerat. Alkoholen kan öka en människans lust att använda våld, men på ett medelbart sätt. Det finns också psykologiska, sociala och genetiska svar, som fungerar med varandra.

Psykologiska förklaringar

Alkoholens inverkan på din uppfattningsförmåga på olika sätt. På grund av tunnelseendet missuppfattar du enklare signaler och sinnesuttryck från omgivningen och du

Känner dig kränkt, arg, blir lätt arg och aggresiv. Du känner ingen rädsla som annars är en spärr mot våld. Undervärderar hot och felbedömer risker. Du blir sämre på att hantera jobbiga situationer.

Sociala förklaringar

Alkoholen påverkar vårt uppförande genom att

Lär dig att du påveras på ett visst sätt när du dricker alkohol. Skuldsätter alkoholen som boven till vårt beteende. Anpassar sig till samhällets och gängets krav på hur vi ska vara när vi är berusade.

Genetiska förklaringar

En del människor är födds med att vara känsligare än andra när det gäller alkohol.


Bemöta någon som är alkohol/drogpåverkad

Möter du någon som är alkohol/drogpåverkad som är aggresiv är det mycket viktigt att du håller dig lugn. Dämpa rösten, ge förslag på ett lugnt samtal, undvik att vara överlägsen. Be personen att förklara på ett bättre sätt om ni missförstår varandra. Det kan göra situationen lugnare och ilskan lugnar ner sig. Avstå från fysisk kontakt. Genom att gå nära personen kan göra att den blir mer arg.

Om det inte fungerar

Om det inte funkar och personen skriker eller hotar gå lugnt därifrån. Upprepa att du lyssnar en annan gång då personen har lugnat ner sig. Om det är möjligt försök att inte bli upprörd av det lättretade humöret. Humöret kanske lägger sig inom kort. Om det är så att du måste försvara dig finns det kurser som du kan gå. På kurserna får dig lära dig att dig självförsvar. Kurserna finns på olika ställen i landet, framför allt för kvinnor som vill kunna försvara sig.

Källa: http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Vald-och-overgrepp/Vald-och-alkohol/
Foto: European parliament