2013-04-09 21:11 #0 av: Jess89

Ditt minne försämras och du har svårt att komma ihåg små saker. Läs om de olika stadierna som man drabbas av.

Alzheimers sjukdom

Det som händer när man har drabbats av sjukdomen är cellerna skadas och det är vanligt att den följer ett visst mönster. Sjukdomen har olika faser: mild, måttlig och svår alzheimers sjukdom.

Mild

Symptomerna vid mild alzheimers är minnessvårigheter. De har svårt och minnas saker som de nyligen har varit med om. Att sköta sin ekonomi och medcinering blir svårare. Ofta förekommer ångest och depression vi det här stadiet. En person i den här fasen klarar sig ofta själv utan assistans.

Måttlig

Alzheimers betyder att personen som är sjuk börjar få problem med att klara sig själv. Det är vanligt att det är svårt att komma ihåg namn på anhöriga och svårt och hitta. Den personliga frihiten har minskats.

I den här fasen ökar problemen med rörelseförmågan och att göra praktiska saker.  Det kan även bli så att personen får beteendeförändringar. På minimentaltestet betyder måttlig Alzheimers sjukdom en MMT-poäng på mellan 10-20 poäng.

Svår

Det svåra stadiet innebär att personen är helt beroende av vård och kräver tillsyn hela dygnet. Ofta är det svårt att samtala med den sjuka och språket blir sämre och kanske även försvinner. Problem  med de lättaste uppgifterna som att sköta sin hygien och äta. Även rörligheten blir försämrad och många får svårt att gå. Beteendeproblem som agitation och aggressivitet är vanliga i det svåra stadiet.

Källa: http://www.alzheimersinfo.se/om-alzheimer/sjukdomsfaser.html#content-mattlig