2013-06-30 12:53 #0 av: Jess89

Tourettes syndrom innebär att man under en lång tid har så kallade tics, rörelser eller ljud som man upprepar utan att man riktigt kan styra över dem. Ibland har man också tvångskänslor.

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och många som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har flera samtidigt. Tourettes syndrom har inte med intelligens att göra, och det är inte en sjukdom.

Tics

Tics är rörelser eller ljud som man upprepar ofrivilligt. Exempel på detta kan vara att man gör grimaser, härmar och säger ordramsar eller använder fula ord.

Oftast börjar ticsen när man är barn, och minskar oftast när man blir äldre. Ticsen är inte alltid samma och det skiftar i olika perioder. Vissa perioder har man mindre eller inga tics alls. Om du har tics har man tics minst i ett år(både rörelser och ljud). Alla som har tics har inte Touretts syndrom.

Vad beror detta på?

Du styr inte själv över ticsen, och än så så länge vet vi inte varför vissa får tics. Precis som andra funktions nedstättningar går även Touretts syndrom i arv. Det kan vara stor skillnad i vad man har för tics.

Förväntningar på hur människan ska vara

Både Tics och Touretts syndrom kan missuppfattas av andra människor. Det kan uppfattas som störande, oförskämd eller roligt. Detta kan göra att man känner sig olik alla andra, och leder till att man mår dåligt eller har dåligt självförtroende.
Touretts syndrom kan också göra att människan får problem i vardagen. Om problemen är så stora att det blir ett besvär i vardagslivet kallas det för funktionshinder. För neuropsykiatriska funktionsnedsättningar handlar det mycket om att man möter en omgivning som inte har kunskap och förståelse för hur man funkar eller uttrycker sig.

Vad man kan göra

Alla behöver inte samma stöd och kan vara olika i olika åldrar eller perioder. Oftast blir ticsen mindre när man är äldre. Det kan möjligen bero på att det växer bort eller att man man lär sig att dölja ticsen. Om ticsen inte ger stora problem, kan det räcka med att familjen vet om att man har Touretts syndrom. Mycket underlättar om andra i omgivingen känner till hur du funkar. Att själv få hjälp att förstå och acceptera hur man funkar är även väldigt viktigt. Om du upplever att du har mycket tvångsmässiga tics, kan du få behandling. Det kan vara genom att du tränar på att inte ticsa och ibland kan medicin minska ticsen.

Källa