2013-10-05 19:22 #0 av: monstermash

Är du anhörig till våld, hatbrott och hedersrelaterat våld? Här får du tips på hur du ska klara situationen från RFSL Brottsofferjour

Oavsett hur du är anhörig till personen är det lätt att känna sig maktlös och inte veta hur man ska hantera situationen och hjälpa personen man är anhörig till. Här neranför kommer tips från RFSL Brottsofferjour.

I allmänhet...

- Påpeka vad du ser och hur du känner angående det
- Skuldbelägg och döm inte personen
- Om djur eller barn far illa av situationen, tala om det för personen
- Var noga med att klargöra vad du kan hjälpa till med
- Diskutera med personen om hen har tänkt igenom sin egna säkerhet

Som anhörig är det viktigt att du stannar upp och funderar på hur länge du orkar vara ett stöd. I vissa situationer kan du själv behöva stöd för att må bättre och kunna komma vidare i situationen.

Anhörig till någon som är utsatt eller blivit utsatt för hatbrott...
- Trygghet och värme är det viktigaste i början
- Ring och kolla hur läget är, ge inte upp utan fortsätt stötta även på lång sikt!
- Kommer ni inte vidare i situationen efter en månad? Berätta det för den utsatta personen
- Stå ut och låt personen prata av sig, även om det kan kännas tröttsamt.
- Vid en eventuell rättegång, fråga den utsatta om du får vara där, istället för att bara gå dit.

Anhörig till någon som är utsatt av hedersrelaterat våld...
- Lyssna och var ett stöd
- Kolla om den utsatta personen har stöd från någon annan.
- Om du känner dig orolig för personens säkerhet, var tydlig med det.
- Fråga om det finns något som hon/han/hen behöver hjälp med
- Hjälp personen därifrån