Etikettfunktionsnedsättning
Läst 17864 ggr
BaraLisa
2012-05-08, 13:00

"Bokstavsdiagnoser"

En presentation av neuropsykiatriska funktionshinder eller "bokstavsdiagnoser" som är vanligt förekommande på sajten Anhöriga.

Aspergers syndrom

Kognitiva svårigheter:

 • Begränsad förmåga att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation.
 • Begränsad förmåga till ömsesidig dialog, vilket kan beskrivas som svårigheter att förstå det outtalade och att läsa mellan raderna.
 • Svårt med planering och organisering av tillvaron (behov av rutiner). Kan gälla mat, tider, att besök måste vara väl inplanerat, att det inte bara ringer på dörren.[4]
 • Begränsade eller stereotypa intressen.
 • Fixeringar och låsningar i beteendet.
 • Konkret tänkande; uppfattar saker bokstavligt.
 • Problem med tidsuppfattning.[5]

Styrkor:

 • Starkt intresse för hur saker och ting fungerar och samverkar
 • Bra tålamod för specialområdena
 • Informationsinsamling
 • Mycket plikttrogna (på jobbet) och ärliga[6]
 • Starkt logiskt tänkande
 • Mönsteridentifiering
 • Problemlösning
 • Målmedvetenhet och envishet

Övrigt:

 • Intensitet i sysselsättningar över vad som ofta uppfattas som normalt
 • Många med AS samlar på allt möjligt[7] och kan ha svårt att göra sig av med saker (Källa: Wikipedia "Asperger")
Autism

Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och inlevelse. Symtomen brukar visa sig innan tre års ålder och diagnosen är vanligare bland pojkar än flickor.

De flesta (70 procent) som har autism har också en utvecklingsstörning. Graden av utvecklingsstörning varierar. Om en autistisk person har normal begåvning brukar man kalla det för högfungerande autism.
De personerna får oftast diagnosen Aspergers syndrom.

Det är också vanligt med epilepsi, syn- och hörselskador, tics och sömnsvårigheter.

Personer med autism fastnar lätt i oväsentliga ritualer och rutiner och utvecklar ofta överdrivna specialintressen. De brukar ha svårt att uppfatta ett helt sammanhang, men kan vara bra på att uppfatta detaljer.

Kärnsymtom på ADHD:

 • Uppmärksamhetsproblem
  Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.
 • Impulsivitet
  Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.
 • Överaktivitet
  Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med DAMP (ADHD+DCD) har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt.

Tvångssyndrom - OCD

Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är en vanlig funktionsnedsättning som drabbar minst två procent av befolkningen. Symtomen är tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar kan beskrivas som ihållande, inkräktande tankar och fantasier som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor. Till exempel ”tänk om jag orsakar en brand” eller ”tänk om jag slänger bebisen i golvet”.

Tvångshandlingar är ritualer som utförs för att dämpa ångest eller för att förhindra att något hemskt ska inträffa. Det kan handla om att vidröra saker på ett systematiskt sätt eller att genomföra upprepade kontroller av exempelvis spisplattor eller vattenkranar.

Orsakerna till tvångssyndrom är inte helt kända, men forskning tyder på att signalsubstansen seratonin spelar en viktig roll. Inte bara överskott eller brist på serotonin utan snarare störningar i samspelet mellan olika nervbanor där serotonin är en av flera pusselbitar.

Tourettes Syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics.
Det är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression.

Koprolali

Många förknippar Tourettes syndrom med ofrivillga utbrott av fula ord eller socialt opassande kommentarer. Till exempel könsord, avföringsord eller sexuella anspelningar. Det kallas koprolali och har en fysisk motsvarighet som heter kopropraxia och visar sig genom obscena gester.
I själva verket är det långt ifrån alla som har Tourette som utvecklar koprolali eller kopropraxia. Det går inte att förutsäga vilka som kommer att drabbas men de som drabbas mår ofta mycket dåligt.

Källa för övriga: http://www.attention-riks.se/

Fler relaterade tillstånd: http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/relaterade-tillstand.html

Med vänliga hälsningar Lisa

 

[Kaktuz]
2012-05-09, 06:03
#1

Mycket bra fakta!

Jess89
2012-05-09, 12:09
#2

Intressant!

Vänliga hälsningar Jessica
medarbetare på socialt stöd & Anhöriga

[JoannaStridh]
2012-05-10, 19:57
#3

Bra fakta!

PiganX
2012-08-26, 18:08
#4

En riktigt bra artikel med nödvändig fakta. Jag tycker att fler människor borde få lära sig om bokstavsdiagnoser, eftersom det är såpass vanligt.

Upp till toppen