2017-03-07 18:30 #0 av: Hilma03

Och vi säger så här....

Nisses faster är gift med Majas farbror,

vad kallar man relationen mellan Nisse och Maja då? (Om det kallas ngt, halv kusin dvs ngt liknande?)