Asperger och autism

Asperger Syndrom hos barn

2011-09-12 18:03 #0 av: JohannaEkroth

Hos små barn kan man se olika symtom som kan vara svåra att skilja från ADHD, DAMP = ADHD+DCD och autism.Man kan se överaktivitet och koncentrationsbrist som liknar problemen vid ADHD.

Barnen kan vara klumpiga i motoriken och likna barn med DAMP. De kan ha stel, avvikande gång.

De har ofta språkavvikelser. Talet kan sakna vanlig språkmelodi och ha en entonig melodi.

Barnen har svårt att förstå sociala samspel och har nedsatt förmåga att samverka med andra barn. De blir ofta ensamma.

Föräldrar kan ha märkt svårigheter i ögonkontakt och kroppskontakt.

Barnen är ofta känsliga för förändringar och kan ha olika rituella beteenden.

De har ofta favoritområden där de har särskilt intresse. I enstaka fall kan dessa intresseområden medföra en exceptionell förmåga att klara vissa saker. De kan till exempel ha sifferminne, bildminne eller musikalisk talang.

Barnen är ofta intresserade av detaljer mer än helheten.

Det kan finnas en kraftig ängslighet och tvångsmässighet. Man kan se aggressionsutbrott och destruktiva handlingar i situationer av oro och ångest, särskilt hos tonåringar.

Under tonårstiden finns också ökad risk för andra samtidiga psykiska problem, till exempel depression. Självkänslan blir ofta låg.Till skillnad mot barn med autism är intelligensen normal för barn med Aspergers syndrom. I språkliga delar av intelligenstester ligger ofta barn med Aspergers syndrom högre än normalt medan de klarar icke språkliga uppgifter sämre. De kan ha problem med att lära av erfarenheter, vilket gör att inlärningen försvåras trots att begåvningen är normal. Det finns brister i att förstå sammanhang och i inre planering och organisation. Korttidsminnet kan vara försämrat. Den bristande sociala förmågan och kommunikationsförmågan inverkar också på inlärningen. Barnen har ofta ett lillgammalt beteende. Språket är "vuxet" och förståndigt och barnen kan verka mycket mogna och utvecklade.

Det finns viktiga könsskillnader. Aspergers syndrom är cirka fem gånger så vanligt hos pojkar som hos flickor. Diagnostiken av Aspergers syndrom är säkrare för pojkar än för flickor. De diagnostiska kännetecken vi har kan lättare upptäcka Aspergers syndrom hos pojkar.

Flickornas problem behöver dokumenteras bättre innan man kan få en tydlig bild av Aspergers syndrom hos flickor. De kan vara tillbakadragna och visar ofta stor ångestbenägenhet. De blir ofta mycket beroende av sina föräldrar eller andra stödpersoner. Aspergers syndrom kan finnas hos flickor som har sociala, utagerande problem och också vid andra psykiska sjukdomar som ätstörning. Det antas att det finns en underrapportering av Aspergers syndrom hos flickor.Vilka symtom behövs för diagnostik?

Nedsatt förmåga till socialt samspel, vilket visar sig på minst två av följande sätt:

påtagligt bristande förmåga att använda varierade, icke-språkliga beteenden som ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala samverkan

oförmåga att få kamrater som passar för ålder och utveckling

brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (till exempel visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)

brist på social eller emotionell ömsesidighet.

Begränsade, upprepade och enahanda mönster i beteende, intressen och aktiviteter, vilket tar sig minst ett av följande uttryck:

omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är onormala i intensitet eller fokusering

oflexibel fixering vid specifika, rutiner eller ritualer som inte är ändamålsenliga

stereotypa och upprepade rörelser, till exempel vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen
enträgen fascination inför delar av saker.

Störningen orsakar betydande nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

Ingen betydande försening av den allmänna språkutvecklingen.

Ingen betydande försening av den begåvningsmässiga utvecklingen eller i utvecklingen av vardagliga färdigheter.Dessa diagnostiska tecken är inte oomtvistade. Det finns andra beskrivningar i Sverige, till exempel Christopher Gillbergs, som också betonar tal- och språkproblem, problem i icke-verbal kommunikation och motorisk klumpighet. I takt med att kunskapen ökar anpassas de diagnostiska möjligheterna, vilket är att vänta för Aspergers syndrom. Det kommer också till nya typer av test, till exempel neuropsykologiska test, som kan ge nya bidrag för att kunna ställa diagnos. Det behövs dessutom större kunskap om flickor med Aspergers syndrom för att kunna anpassa diagnostiken till typiska flicksymtom vid Aspergers syndrom.


Problem i socialt samspel

Barnen har svårt att förstå de olika och ofta fina nyanserna i samspelet mellan människor och har svårt att tolka kroppsspråket. Till exempel vad som är lämpligt eller olämpligt i vissa situationer. Att ställa frågor i det oändliga utan känsla för när det är tillräckligt kan vara ett exempel. Detta problem går igen i många olika situationer. Barnen är självupptagna och har svårt att sätta sig in i hur andra människor tänker. Det behöver inte betyda att de saknar känsla för andra eller empatibrist. De kan också ha svårt att uppfatta humor och ironi. De uppfattar saker bokstavligt. De ger ofta intryck av att vara lillgamla. Talet är ofta bra, men det kan finnas olika problem kring hur de använder språket. Barnen har benägenhet för att tala till folk i ställer för med folk. Man talar om "professorsbeteende" eller lillgammal stil.


Avvikande beteende

Barn med Aspergers syndrom kan ha udda beteenden. De kan ofta fastna i vissa favoritsysselsättningar, till exempel samla på vissa saker, läsa om vissa teman, rita eller musicera återkommande teman. De kan ibland vara mycket duktiga inom smala områden, ofta i kombination med bra bildminne. De brister ofta i koncentration i olika aktiviteter som inte berör deras huvudintressen. De kan ha avvikande gångmönster och språk. De är ofta rigida och har svårt att klara av förändringar, vilket kan ge ångestattacker eller aggressionsutbrott.

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2013-11-06 18:41 #1 av: Jess89

Puttar upp tråden för nya medlemmar!

Vänliga hälsningar Jessica
medarbetare på socialt stöd & Anhöriga

Anmäl
2013-11-07 21:54 #2 av: jen83

Stemer ju veldans bra de der på mina två söner som ha AS fler saker som stemer in på den eldre som ha grövst grad så at seja den yngre Ha lite letare fö sej va de verka som en så lenge iaf dok e han myke yngre å ha even et föståndshandikap så vet ju int om d spel in!

Men just d me at dom intreserar sej fö nåt spesielt e veldit sant å at dom gå in fö just d!

Min eldsta av dom två som ha d e hel såld på typ faktaböcker å kan lesa Hur myke som helst!

Han lån int nåt anat på biblioteket ner dom e der me skolan å så,å de e mest om andra verldskriget, men even om dinosaurier ibland men fakta e d han elskar sen even musik å d elskar even den andra sonen!

Å ja ha oså starkt mistenkt AS men ha int velat utreda mej men d som stod va ju int okent om vi sejer så likaså d som kalas ritualer men som ja valt at kala vanor d ha vi ju ala tre å dom gå int at endra på! Å de e alt från hur sengen ska va bedad til Hur maten ska liga på talriken!

Men mina söner ha ju even adhd å d ha ja med å d e utret å d medesinerar Vi för!

Men deta stemer bra in!

Anmäl
2013-11-08 22:38 #3 av: monstermash

Jätteintressant inlägg!

Vill du se valpbilder så titta gärna på min instagram.

Anmäl
2014-01-09 00:36 #4 av: JohannaEkroth

Puttar Glad

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2014-01-09 14:30 #5 av: jen83

Nån som ha barn me as å som då ha nåra tips om bra faktabok om andra värlskriget?
min son ha nog gåt ijenom d mesta på biblan å tenkte se om ja kan hita nåra at köp åt han :)

Anmäl
2014-01-10 19:21 #6 av: _Fisken

Asberger. Det är komplicerat....svårt att få förståelse från andra hur man agerar som förälder. Mkt lättad när diagnos fastslogs.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.